FBSက အာဖရိကအထိေရာက္႐ွိေနၿပီ

FBSက အာဖရိကအထိေရာက္႐ွိေနၿပီ

FBSတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ပိုေကာင္းေသာကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်ွက္႐ွိပါသည္.

ဇန္န၀ါရီလအေစာပိုင္းတါင္ FBSဆိုးလ္ ကိုရီးယားအဖြဲ႔သည္ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္. ဂမ္ဘီယာသည္ အာဖရိကတိုက္ အေနာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိျပီး: ၂၀၁၆ခုနွစ္စာရင္းဇယားမ်ားအရဆိုလွ်င္ GDPေပၚအေျခခံတြက္ပါက နိုင္ငံသားတစ္ဦးစီ၏ တစ္နွစ္တာ ပွ်မ္းမွ်၀င္ေငြသည္ ၄၈၄ေဒၚလာသာရွိရာ တစ္ရက္ပွ်မ္းမွ်၀င္ေငြ ၁. ၃၃ေဒၚလာသာရရွိၾကသည့္: ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္. ထို႔အျပင္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်ၾကြယ္၀မႈမွာလည္း ၂၀၀၈က တစ္ရက္၀င္ေငြ ပွ်မ္းမွ် ၁. ၆၆ေဒၚလာရွိခဲ့ရာ ယခုအခါ ပိုမိုက်ဆင္းလာခဲ့သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္.

ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံသားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ညီေသာအစားအစာ၊ အ၀တ္အထည္၊ ပညာေရး၊ ေဆး၀ါး နွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မလံုေလာက္မႈနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္. အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ားနွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေဒသမ်ားမွ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရာက္၇ွိရန္အတြက္ ပရဟိတအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တစ္ပတ္ခန္႔ပင္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္.

FBSဆိုးလ္ ရံုးခြဲမွအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ဂမ္ဘီယာရွိ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ နွစ္ရက္ၾကာ သြားေရာက္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္. ဂမ္ဘီယာရွိေက်းလက္လူထုသည္ ဆင္းရဲစြာေနထိုင္ၾကရသည့္အတြက္ ဂမ္ဘီယာကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးအေထာက္အကူရရွိေစရန္အတြက္္ လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးျဖစ္ခဲ့ပါသည္.

FBSသည္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို အငူအညီေပးျခင္းသည္သာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုဟု ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္ထားပါသည္. FBSသည္ နိုင္ငံအစံုမွေဖာက္သည္မ်ားနွင့္ ထိေတြ႔ရင္းနွီးေနရသည့္ ဘရုတ္ကာျဖစ္သည့္အတြက္ ပရဟိတအလုပ္မ်ားနွင့္ အျခားလူမႈအက်ိဳးျပဳအလုပ္မ်ားစြာကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera