ခရစ္စမတ္ကာလနွင့္ နယူးရီးယားတြင္ ထရိတ္ဒင္းအခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္.

ခရစ္စမတ္ကာလနွင့္ နယူးရီးယားတြင္ ထရိတ္ဒင္းအခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္.

ခရစ္စမတ္နွင့္ နယူးရီးယားရွိေသာေၾကာင့္ ထိုရက္မ်ားတြင္ Forexေစ်းကြက္အခ်ိန္ဇယားမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလိုပါသည္္!

FOREX မားကတ္

25-12-2017 နွင့္ 01-01-2018 တို႔တြင္ ခရစ္စမတ္ကာလေၾကာင့္ Forexေစ်းကြက္မ်ား ပိတ္မည္ျဖစ္သည္.

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္:

25/12/2017ရက္ေန႔ 00:00အခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္ပိတ္မည္ျဖစ္ျပီး 26/12/2017ရက္ေန႔ 01:00 (MT အခ်ိန္)တြင္ ေစ်းကြက္ျပန္ဖြင့္မည္ျဖစ္ပါသည္

01/01/2018ရက္ေန႔ 00:00အခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္ပိတ္မည္ျဖစ္ျပီး 02/01/2018ရက္ေန႔ 01:00 (MT အခ်ိန္)တြင္ ေစ်းကြက္ျပန္ဖြင့္မည္ျဖစ္ပါသည္

FBS အဖြဲ႔

ေက်းဇူးျပဳျပီး မွတ္သားေပးရန္မွာ FBSအကူအညီ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးအဖြဲ႔အေနနွင့္ ပိတ္ရက္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္:

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္တြင္၂၃:၀၀ (UTC +၃)အခ်ိန္အထိ၀န္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ ၂၃:၀၀အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္၀န္ေဆာင္မႈေပးပါမည္. ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္တြင္ ၁၅:၀၀ (UTC +၃)အခ်ိန္အထိ၀န္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ ၂၃:၀၀အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္၀န္ေဆာင္မႈေပးပါမည္.

FB ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးအဖြဲ႔အေနနွင့္ ပိတ္ရက္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္:

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္ ၁၇:၀၀ (UTC +၃)အခ်ိန္အထိ၀န္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ ၂၃:၀၀အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္၀န္ေဆာင္မႈေပးပါမည္. FBS ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးအဖြဲ႔အေနနွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ ၂၃:၀၀ (UTC +၃)အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ပါမည္.

ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား

အားလပ္ရက္အတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ားကို ထရိတ္ဒင္းလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားပါသည္. ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈ ပမာဏမွာ လြန္စြာျမင့္မားေသာ္လည္း အားလပ္ရက္အတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈနည္းပါးျပီး သင့္အေကာင့္အတြင္း ေငြေၾကးဆံုးရႈံးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ရင္းနွီးေငြမ်ားလံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းနိုင္ေစေရးအတြက္ 00:00 25.12.2017 မွ 00:00 2.1 .2018 ကာလအတြင္း DASH, LiteCoin, Ethereum, Bitcoin, BTCUSDတို႔ကို ေ၇ာင္း၀ယ္ရာတြင္ leverageပမာဏကို ယခင္ 1: 3 မွ 1: 2အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္.

သင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိပါက ယခုအခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍စိတ္ထဲမွတ္သားထားပါ။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera