အ​ေမရိကန္​ ဗဟိုဘဏ္​ အစည္​းအ​ေဝးပြဲ

အ​ေမရိကန္​ ဗဟိုဘဏ္​ အစည္​းအ​ေဝးပြဲ

Fed​၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားကို၂၁:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။.

ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လာမည့္ ၆လတာအတြင္း သံုးႀကိမ္ေျမာက္အတိုးႏႈန္းတင္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု Fedအႀကီးအကဲမ်ားမွ ေျပာဆိုသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္. ေငြေဖာင္းပြမႈ နည္းေနေသာ္လည္း ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းတင္ႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္လာေနတာျဖစ္ပါသည္.

အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ Fed၏ ေငြေၾကးမူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတိုးႏႈန္းတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ဟု ေစ်းကြက္က ခန္႔မွန္းတြက္ဆထားျခင္း မ႐ွိပါ. သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း balance sheetထဲမွ ၄. ၅ထရီလ်ံေဒၚလာကို ေလ်ွာ့ခ်သြားမည့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၾကားရ၊ မၾကားရကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္. အေမရိကန္စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္. အကယ္၍ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးသည္ သူတို႔ရည္မွန္းထားသည့္ အေျခအေနအတိုင္း ဦးတည္ေနသည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆိုသြားပါက balance sheet ေလ်ွာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္ အေလးသာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera