အ​ေမရိကန္​ ဗဟိုဘဏ္​ အစည္​းအ​ေဝးပြဲ

အ​ေမရိကန္​ ဗဟိုဘဏ္​ အစည္​းအ​ေဝးပြဲ

အ​ေမရိကန္​ ဗဟိုဘဏ္​၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားကို ေမလ ၃ရက္ေန႔ ၂၁:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မတ္လေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ အတိုးနွုန္းကို ၁%အထိ တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိုမို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာျပီး ေငြေဖာင္းပြမွုပိုမိုတိုးတက္လာပါက ဒီနွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ အတိုးနွုန္းတင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာေတာ့ အတိုးနွုန္းတင္နိုင္ေျခနည္းျပီး တင္းၾကပ္တဲ့မူ၀ါဒေတြကိုသာ ခ်မွတ္သြားနိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ FOMCေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းကာလေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာျပီျဖစ္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ေငြစာရင္း balance sheetေတြကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္လို႔ ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေလွ်ာ႔ခ်မွုေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အတိုးနွုန္းတင္မွုေတြ ထပ္မံျပဳလုပ္သြားဦးမယ္လို႔ ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သံုးသပ္ထားၾကပါသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera