ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္မ်ားေငြစာရင္းဌာနအလုပ္လုပ္ခ်ိန္

ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္မ်ားေငြစာရင္းဌာနအလုပ္လုပ္ခ်ိန္

ခ်စ္လွစြာေသာေဖာက္သည္မ်ား!

ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္ကာလအတြင္း ေငြစာရင္းဌာနအလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အားအသိေပးလိုပါတယ္။

  • ဒီဇင္ဘာ ၂၃, ၂၀၁၆ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ျခင္း* (စရံေပးသြင္းျခင္းမ်ား၊ ထုတ္ယူျခင္းမ်ား၊ အတြင္းပိုင္းအလႊဲအေျပာင္းမ်ား) ကို ၃ pm (MetaTrader အခ်ိန္) အထိေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
  • ဒီဇင္ဘာ ၃၀, ၂၀၁၆ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ pm (MetaTrader အခ်ိန္) အထိေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
  • သတိျပဳရန္! ဒီဇင္ဘာ ၃၁, ၂၀၁၆ မွ ဇန္နဝါရီ ၁, ၂၀၁၇ အထိ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
  • ဇန္နဝါရီ ၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၆, ၂၀၁၇ ကာလအတြင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၆.၀၀ am မွ ၇.၀၀ pm အထိ(MetaTrader အခ်ိန္) ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

* အလိုအေလ်ာက္စရံေပးသြင္းမႈမ်ားႏွင့္ထုတ္ယူမႈမ်ားမွာ ပံုမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေနမည္။

သင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိပါက ယခုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍စိတ္ထဲမွတ္သားထားပါ။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera