ကၽြႏ္ုပ္တို႔စည္းစည္းလံုးလံုးရပ္တည္ခဲ့သည္!

ကၽြႏ္ုပ္တို႔စည္းစည္းလံုးလံုးရပ္တည္ခဲ့သည္!

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ေရထုလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆုံးကာ ၃၆ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့သည္။

FBS ကုမၸဏီသည္ အင္ဒိနီးရွားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားအား စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းဆက္လက္ေဖာ္အပ္ျပသည္။ သင္တို႔အထီးက်န္မေနဘူဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားလာေရာက္အကူအညီေပးရင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တိုင္းျပည္၏ ဆိုးဆိုးရြားရြားေရးလႊမ္းမိုးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားခံစားေနရေသာ အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ားကို FBS သည္ စိတ္အားထက္သန္စြာကူညီေနပါသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေစာင္မ်ား၊ ေဆးမ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာအစားအစာရိကၡာေသတၱာမ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရသန္႔ဘူးမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Garut ႏွင့္ Sumedang အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ကူညီေပးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္လိုက္ပါ - FBS သည္ သင့္ဘက္တြင္အၿမဲရွိေနမွာပါ။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera