ဂ ် ာမဏီရဲ  ့စီးပြားေရးတိုးတက္မွ ုဆိုင္ရာ သုေတသနခန္ ့မွန္းခ ်က္

ဂ ် ာမဏီရဲ ့စီးပြားေရးတိုးတက္မွ ုဆိုင္ရာ သုေတသနခန္ ့မွန္းခ ်က္

ဂ ် ာမဏီရဲ ့စီးပြားေရးတိုးတက္မွ ုဆိုင္ရာ သုေတသနခန္ ့မွန္းခ ်က္ေဒတာသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုျပဆိုတဲ့ေဒတာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုေဒတာသည္ ယူ႐ိုေငြေၾကးအေပၚသက္ေရာက္မႈျပင္းပါသည္. ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်တက္လာတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ားက်ဆင္းသြားပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်ဆင္းသြားတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္. 

 

ေနာက္ဆံုးစီးပြားေရးအေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္မွာေတာ့ 109.9 ကေန 110အထိေတာင္ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္.ထိုကိန္းဂဏန္းဟာ ၂၀၁၁ ျသဂုတ္လေနာက္ပိုင္းအျမင့္ဆံုးေဒတာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္. ထိုေဒတာအရ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာတယ္လို႔မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္. ထိုတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ယခုထြက္႐ွိမည့္ေဒတာအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး အတည္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္. ထိုေဒတာသည္ ယူ႐ိုေငြေၾကးအေပၚသက္ေရာက္မႈျပင္းပါသည္. ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ယူ႐ိုေငြေၾကးေစ်းကြက္ကေတာ့ ေအးေနမယ္လို္႔ခန္႔မွန္းရပါတယ္. 

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera