ေရာင္းဝယ္သူ၏ ပံုစံ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း: FBS လပ္ကီး တီရွပ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာရယူပါ

ေရာင္းဝယ္သူ၏ ပံုစံ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း: FBS လပ္ကီး တီရွပ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာရယူပါ

FBS ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ၾကျပီး၊ ၎အတြက္ ဂုဏ္ယူလွ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ "လပ္ကီး တီရွပ္" ပရိုမိုသည္ သူတုိ႕အား Forex အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျပသရန္ကူညီေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ သူတုိ႕အတြက္ တီရွပ္မ်ား ဒီဇုိင္းထုတ္ေပးကာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ေဖာက္သည္မ်ားမွ ၎တုိ႕အား တကယ္ကိုႏွစ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ ခုအခါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ျခင္းမွတဆင့္ သင္၏ေရာင္းဝယ္သူ ပံုသ႑ာန္အား ျပည့္စံုသြားေအာင္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး နာရီမ်ား၊ ထိပ္တန္း အီလက္ထရြန္နစ္ ကိရိယာအေသးစားမ်ားႏွင့္ မာစီဒီး S-Classအား ကမ္းလွမ္းေပးေနပါျပီ!

သစၥာရွိမႈ အစီအစဥ္သည္ FBSႏွင့္ သင့္အေရာင္းအဝယ္အား အထူးခံစားခြင့္မ်ားရေစျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ေရာင္းဝယ္ (သို႕) ေဖာက္သည္ဆြဲေဆာင္သည့္အခါ၊ ဇိမ္ခံဆုလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ႏိုင္မည့္ ဆုအမွတ္မ်ားရပါသည္။ လပ္ကီးတီရွပ္ (ေခါင္းစြပ္အက်ႌမ်ား၊ စမတ္ဖုန္းေက့စ္မ်ားႏွင့္ အျခားအမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား)အား အစီအစဥ္၏ ပထမဆံုး Green အေျခအေနတြင္ ရႏိုင္ပါျပီ။ Silver, Gold ႏွင့္ Platinum အေျခအေနမ်ားသို႕ တက္ေရာက္သည္ႏွင့္၊ သင္၏ ရရွိႏုိင္ေသာဆုစာရင္းသည္ Apple ႏွင့္ Samsung ကိရိယာမ်ား၊ VIP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ Rolex နာရီမ်ားႏွင့္ အထြဋ္အထိပ္ မာစီဒီး S-Classထိေတာင္ တိုးသြားမွာျဖစ္သည္။

လက္ေဆာင္စာရင္းမ်ား ျပည့္စံုျပီး၊ သင္၏ အဆံုးစြန္ေသာ ေရာင္းဝယ္သူ လူေနမႈဘဝပံုစံအား တိုက္ဖ်က္ရန္ သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ပါ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera