ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၏ ေမးခြန္းမ်ားကို FBSမွ ေျဖၾကားေပးပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၏ ေမးခြန္းမ်ားကို FBSမွ ေျဖၾကားေပးပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ Forex ေစ်းကြက္ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ဘာလဲ?

ခုမွ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းစတင္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဘာအၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ?

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေတြ အတြက္ကေရာ? သူတုိ႕မွာ အနာဂတ္ရွိသလား?

အမွန္တကယ္အေရးၾကီးတဲ့ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖရွာဖို႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အတူ FBS သံုးသပ္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ Elizabeth Belugina ၏ ဗီဒီယိုအင္တာဗ်ဴးကို ၾကည့္ရွဳလုိက္ပါ။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera