အျမင့္ဆံုးေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ : US prelim GDP

အျမင့္ဆံုးေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ : US prelim GDP

ဤအရာသည္ Q3 တြင္ US စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ၏ဒုတိယအႀကိမ္ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။

ခန္႔မွန္းထားေသာအဆင့္မွေသြဖယ္မႈမ်ား US ေဒၚလာေပၚတြင္ သိသာစြာရိုက္ခတ္ေစသည္။ အညႊန္းကိန္းကို ၁၅:၃၀ MetaTrader အခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္။

ေငြရွာရန္သင့္အခြင့္အေရး

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera