သတိျပဳရန္! ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ ေစာေစာစီးစီးပိတ္မည္။

သတိျပဳရန္! ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ ေစာေစာစီးစီးပိတ္မည္။

Thanksgiving Day က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ XAUUSD ႏွင့္ XAGUSD အတြက္အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္သည္ ၂၄ ရက္ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေစာေစာစီးစီးပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးရအေရာင္အဝယ္အခ်ိန္ကိုၾကည့္ၿပီး ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကိုယူၿပီး စဥ္းစားပါ :

 

ႏိုဝင္ဘာ, ၂၄

ႏိုဝင္ဘာ, ၂၅

XAUUSD

အပိတ္ ၆:၀၀ PM

အဖြင့္ ၁:၀၀ AM — အပိတ္ ၆:၄၅ PM

XAGUSD

အပိတ္ ၆:၀၀ PM

အဖြင့္ ၁:၀၀ AM — အပိတ္ ၆:၄၅ PM

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera