တရုတ္ စက္မွု ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္မွု

တရုတ္ စက္မွု ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္မွု

တရုတ္စက္မႈထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ ေဒတာကို ဂ်ဴလိုင္လ ၁၇ရက္ ၅:၀၀MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။.

ယခုထြက္႐ွိမည့္ ေဒတာသည္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၏ သေဘာထားကိုပါ သိ႐ွိႏိုင္မည့္အတြက္ ေစ်းကြက္က စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ျကည့္ေနရသည့္ ေဒတာအမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္. ယခုထြက္႐ွိမည့္ ေဒတာ အားမေကာင္းခဲ့ပါက ဆံုး႐ွံုးႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ ေငြေၾကးအတြဲမ်ားျဖစ္သည့္ AUDႏွင့္ NZDတို႔လို ေငြေၾကးအတြဲမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းႏိုင္ပါသည္. ေဒတာထြက္႐ွိမႈ အားေကာင္းခဲ့ပါက အာမခံခ်က္႐ွိသည့္ ခိုင္မာသည့္ ေငြေၾကးအတြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ယန္းႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ေငြေၾကး ဖရန္႔တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera