ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပြဲ-၂၀၁၈၊ စကၤာပူတြင္ FBS ပါဝင္ခဲ့ပါသည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပြဲ-၂၀၁၈၊ စကၤာပူတြင္ FBS ပါဝင္ခဲ့ပါသည္

ၾသဂုတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆တြင္ FBSမွ စကၤာပူရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပြဲ-၂၀၂၈တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ FBS CEO, COO ႏွင့္ ပါတနာမ်ား ျပပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပြဲလာပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္အတူ FBS အက်ိဳးအျမတ္၊ Forex ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္အေၾကာင္း အသံုးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေကာင္းရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုကိုလဲ မေမ့ပါနဲ႕!

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ CFD၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္၊ ပရိုမိုးရွင္းမ်ားႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို အလြန္စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ FBS သံုးသပ္သူမ်ားက႑ ႏွင့္ FBS CopyTrade တုိ႕သည္ တင္ဆက္ျပသမႈ၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္: ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား - လူသစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေပးေနသည့္ အလားအလာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား FBS မွာ ပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ FBS CopyTradeသည္ လူတုိင္းေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ လူမႈကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေဖာက္သည္မ်ားကို ခုလိုပ့ံပိုးေပးရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာမိပါတယ္!

FBSသည္ ေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ ပါတနာအသစ္မ်ားကို ၎၏ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုထံသို႕ ဝမ္းေျမာက္စြာ ဖိတ္ေခၚပါတယ္! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ စကၤာပူ၊ ထပ္ေတြ႕ရေအာင္!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera