ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွု တန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွု

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွု တန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွု

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွု တန္ဖိုး) အၾကိဳေဒတာကို ေမလ ၁၈ရက္၂:၅၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ေဒတာကို အေရာင္းအ၀ယ္ ကုန္သည္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျပီး ဂ်ပန္ယန္းကို သက္ေရာက္မွုရွိမည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခင္နွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ဒီဇင္ဘာအထိ သံုးလပတ္ကာလ ေဒတာမွာ ၀.၂%ရွိခဲ့ျပီး ထိုပမာဏမွာ နွစ္စဥ္တိုးတက္မွု နွုန္းထား ၁%အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ထိုေဒတာထြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ဂ်ပန္ယန္း တ္ဖိုးျမင့္တက္သြားခဲ့ပါသည္။ ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်တက္လာတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ယန္း တန္ဖိုးျမင့္တက္နိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက်ဆင္းသြားပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်ဆင္းသြားတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာနွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဂ်ပန္ယန္း တန္ဖိုးက်ဆင္းနိုင္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera