အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေျခအေနမွတ္တမ္း

အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေျခအေနမွတ္တမ္း

အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္အေျခအေနေဒတာကို လစဥ္လတိုင္း ထိုလ၏ ပထမဆံုးေသာေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္လည္း ယခင္အတိုင္း ပထမဆံုးေသာ ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။.

NFPေဒတာနွင့္အတူ အလုပ္လက္မဲ့နွုန္း ေဒတာနွင့္ နာရီအလိုက္ လုပ္ခလစာေဒတာမ်ားကိုပါ ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ဧျပီလကထုတ္ျပ္ခဲ့သည့္ေဒတာမ်ားကေတာ့ ေမွ်ာ္မ်န္းထားသည္ထက္ အားေကာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။.

ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္လည္း ေငြေၾကးမူဝါဒေတြေျပာင္းလဲရန္ အတိုးႏႈန္းတင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ရန္ ယခုစီးပြားေရးေဒတာအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့႐ွိပါသည္။ ဇြန္လ၁၄ရက္ေန႔ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲတင္ အတိုးနွုန္းကိစၥကိုေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ NFP ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်တက္လာတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ အတိုးႏွုန္းတင္ရန္ဆံုးျဖတ္နိုင္ေျခမ်ားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေငြေၾကး ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera