ေစ်းကြက္ အားလပ္ရက္ အခ်ိန္နာရီမ်ား

ေစ်းကြက္ အားလပ္ရက္ အခ်ိန္နာရီမ်ား

လာမည့္ ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးအားလပ္ရက္ ရာသီေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ အခ်ိန္နာရီမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိလိမ့္မည္ကို သတိျပဳပါ။

ေစ်းကြက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ (MT အခ်ိန္)ကို ဆန္းစစ္ျပီး၊ အခ်ိန္ဇယားအရ သင့္အေရာင္းအဝယ္ က႑မ်ားကို စီစဥ္ပါ။

  • တနလာၤ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ဒီဇင္ဘာ ၂၄တြင္ ေစ်းကြက္သည္ ၂၃:၅၉အထိ ပံုမွန္ခ်ိန္အတုိင္း အလုပ္လုပ္ပါမည္။

  • အဂၤါေန႕၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈

ေစ်းကြက္ ပိတ္ပါသည္၊ အတြဲအားလံုးအတြက္ အေရာင္းအဝယ္မရရွိႏိုင္ပါ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္ေန႕၊ ၀၀:၀၀ တြင္ေစ်းကြက္ ျပန္ဖြင့္မွာျဖစ္ျပီး၊ ပံုမွန္ခ်ိန္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ပါမည္။

  • တနလာၤ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈

ဒီဇင္ဘာ ၃၁တြင္ ေစ်းကြက္သည္ ၂၃:၅၉အထိ ပံုမွန္ခ်ိန္အတုိင္း အလုပ္လုပ္ပါမည္။

  • အဂၤါေန႕၊ ဇန္နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၉

ေစ်းကြက္ ပိတ္ပါသည္၊ အတြဲအားလံုးအတြက္ အေရာင္းအဝယ္မရရွိႏိုင္ပါ။ ဇန္နဝါရီ ၂ရက္ေန႕၊ ၀၀:၀၀ တြင္ေစ်းကြက္ ျပန္ဖြင့္မွာျဖစ္ျပီး၊ ပံုမွန္ခ်ိန္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ပါမည္။

ပိုနိမ့္ေသာ ပိုျမင့္ေသာ ေၾကးအဟျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁တြင္ ပိုျမင့္ေသာ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ထားပါ။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera