မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာေန႕

မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာေန႕

ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္မွ မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာ၏ အေမြအႏွစ္ကို က်င္းပပါလိမ့္မည္။ ထိုေန႕အား "အပိတ္ေန႕ မလုပ္ဘဲ၊ အဖြင့္ေန႕" လုပ္ရေအာင္။ တာဝန္သိစြာ ေရာင္းဝယ္ျပီး၊ သင့္အိပ္မက္မွာ ယံုၾကည္ကာ၊ ကြဲျပားမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တတမႈမ်ားသည္ ကမၻာအတြက္တြန္းအားမ်ားျဖစ္သည္ကို မွတ္ထားပါ။ အထင္ကရ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္မွဆိုထားခဲ့သည့္အတုိင္း၊ "သင့္အိပ္မက္မ်ားအေပၚ ဘယ္သူကမွ မိုးရြာပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး"။

ဤအမွတ္ရဖြယ္ေန႕ေလးတြင္ ေစ်းကြက္အခ်ိန္နာရီမ်ား မည္ကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေသခ်ာသိထားပါေစ။ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၊ ေရနံ၊ အေမရိကန္အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳမ်ား အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေစ်းကြက္သည္ ပံုမွန္ဖြင့္ျပီး၊ ၂၀:၀၀ (MT အခ်ိန္)တြင္ ပိတ္ပါမည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera