ယခုဆိုလွ်င္ FBSပါတနာမ်ားနွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ MT5 အေကာင့္မွ ျပန္အမ္းေငြႏွင့္ ပါတနာေကာ္မ႐ွင္မ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ျပီ.

ယခုဆိုလွ်င္ FBSပါတနာမ်ားနွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ MT5 အေကာင့္မွ ျပန္အမ္းေငြႏွင့္ ပါတနာေကာ္မ႐ွင္မ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ျပီ.

ခ်စ္လွစြာေသာ ပါတနာမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား, မိတ္ေဆြတို႔၏ MT5 အေကာင့္မွ ပါတနာေကာ္မ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၾကျငာခြင့္႐ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ FBSအဖြဲ႔မွ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ အဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈ႐ွိေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ကူးေတြ၊ အၾကံျပဳလိုတာေတြ႐ွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳေဝမ်ွေပးပါ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera