အသစ္! ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပညာေပးသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို FBS ၀က္ဆိုဒ္မွာ ၀န္ေဆာင္ေပးေနပါျပီ.

အသစ္! ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပညာေပးသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို FBS ၀က္ဆိုဒ္မွာ ၀န္ေဆာင္ေပးေနပါျပီ.

Forexေစ်းကြက္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူျပီး သင့္ရဲ့အေရာင္းအ၀ယ္စြမ္းရည္ေတြကို ျမွင့္တင္လိုက္ပါ.

 

FBSသည္ မိမိေက္သည္ေတာ္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထား၍ ၀န္ေဆာင္မွုပိုင္းကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္. ေဖာက္သည္ေတာ္မ်ားအေနနဲ့ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေငြေၾကး၊ နိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး စသည့္သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ရရွိေစဖို့ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို့အတြက္ အခမဲ့ ေစ်းကြက္ သံုးသပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ က႑တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္. ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးရေစ်းကြက္အေျခအေနေတြ သတင္းေတြကို သိရဖို့အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို့ရဲ့ သတင္းအစီအစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ. 

အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္ သတင္းမ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္နိုင္ေစဖို့အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေဒတာမ်ားကို သင့္အေနနဲ့အခ်ိန္မီသိရွိရေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို့အဖြဲ့မွ ကူညီလမ္းျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္.  

 

ဒီမွာကေတာ့ သံုးသပ္ခ်က္က႑မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးည့္ ေခါင္းစဥ္အခ်ိဳ့ျဖစ္ပါတယ္:

• Forex သံုးသပ္ခ်က္မ်ား – ေငြလဲနွုန္းဆိုင္ရာ ခန့္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်က္ျပမွုမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား.
• ေစ်းကြက္ သတင္းမ်ား – ေစ်းကြက္ အျမင္မ်ား၊ အေရးၾကီးသည့္ စီးပြားေရးနွင့္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား.
• Forex တီဗြီ – ျမန္ဆန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေစ်းကြက္အျမင္မ်ားနွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ား
• စီးပြားေရး အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ – အေရးၾကီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား တစ္ရက္တာ စာရင္း.

 

ေစာင့္ၾကည့္ရယူလိုက္ပါ!

 

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera