ေငြေၾကးအတြဲသစ္မ်ားကို FBSႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ ရရွိႏိုင္ပါျပီ!

ေငြေၾကးအတြဲသစ္မ်ားကို FBSႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ ရရွိႏိုင္ပါျပီ!

သတင္းေကာင္းပါ၊ အေပါင္းအပါတုိ႕! FBS အဖြဲ႕မွ အေရာင္းအဝယ္ ပစၥည္းမ်ား စာရင္းတြင္ ေငြေၾကးအတြဲ ၂ခု ထပ္ေပါင္းထည့္ထားပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပါ - USD/ZAR (ေတာင္အာဖရိကေငြ Rand) ႏွင့္ USD/BRL (ဘရာဇီးေငြ Real)။

ဒီေငြေၾကးအတြဲမ်ားတြင္ ထူးျခားတဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ရွိပါသည္။

USD/ZAR သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီကတည္းက ၁၈% ျမင့္တက္လာသည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ randသည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ား၊ ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။

USD/BRLသည္ ဇူလိုင္အစပိုင္းမွာ ျပန္ျမင့္မတက္ခင္ ဇြန္ေလာက္တြင္ ၇.၅% က်သြားခဲ့သည္။ ဘရားဇီးေငြ real သည္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ သာမက သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈခံခဲ့ရသည္။

USD/ZAR ႏွင့္ USD/BRL သည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကို အျမတ္ပိုရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား မၾကာခင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါဘူး။

အသးစိတ္ သိရန္

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera