သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးေသာ အက်ိဳးေဆာင္က FBSသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပနိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ဆုတံဆိပ္နွစ္ခု!

သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးေသာ အက်ိဳးေဆာင္က FBSသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပနိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ဆုတံဆိပ္နွစ္ခု!

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ေဖာက္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ား ခင္ဗ်ား, FBSသည္ " အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုး ေငြ ေၾကးေစ်းကြက္အက်ိဳးေဆာင္ဆု" နွင့္ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး မဂၢဇင္းမွေပးအပ္ေသာ “အေကာင္းဆံုး FX IBအစီအစဥ္ဆု”ကိုရရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္း ေၾကျငာေျပာၾကားခြင့္ရသည့္အတြက္ လြန္စြာမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္!

CFI.co (နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး မဂၢဇင္း) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, ဘ႑ာေရးနွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ဂ်ာနယ္စာေစာင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရးသားထုတ္လွ်က္ရွိပါသည္. CFI.coသည္ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ သတင္းမ်ား၊ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွုနိုင္ျပီး ေစ်းကြက္ကိုသက္ေရာက္နိုင္သည့္ စီးပြားေရး နိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေရးသားတင္ျပေလ့ရွိျပီး ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ ေဖာ္ျပေပးေလ့ရွိပါသည္.

FBSကိုေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ကိုေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါသည္!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera