ယခုအခါ Okpay ၀န္ေဆာင္မွု ရရွိေနပါျပီ!

ယခုအခါ Okpay ၀န္ေဆာင္မွု ရရွိေနပါျပီ!

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား, ယခုအခါ Okpayျဖင့္ ေငြသြင္း/ထုတ္ ၀န္ေဆာင္မွု ရရွိေနပါျပီ! ယခုအခါ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား အားလံုးကို ျပန္္လည္ရရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္.

ယာယီ အဆင္မေျပမွု ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ အနူးအညြတ္ ေတာင္းပန္လိုျပီး သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္.

အခုပဲ ရင္းနွီးေငြထည့္သြင္းကာ FBSနွင့္တူ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ျပီး အျမတ္ေငြရယူလိုက္ပါ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera