EUR/CNH, USD/CNH, CNH/JPY

EUR/CNH, USD/CNH, CNH/JPY

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္နိုင္တဲ ့ စာရင္းထဲမွာ တရုတ္ေငြေၾကးပါပါ၀င္လာပါျပီ. တရုတ္ေငြ ယြမ္တန္ဖိုးကို ေျပာင္းလဲေစနိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရးသတင္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ

တရုတ္နိုင္ငံသည္ အင္အားၾကီးနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ရံုသာမက ကမၻာေပၚမွာလဲ ဒုတိယေျမာက္ စီးပြားေရးအင္အားၾကီးတဲ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္. ထိုနိုင္ငံရဲ  ့ ေငြေၾကးမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲသတင္းေတြဟာ traderေတြအေနနဲ ့ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးေတြရဲ  ့ ေငြလဲနွုန္း အတက္အက ််ေတြကို ခန္ ့မွန္းတြက္ခ ်က္ရာမွာ အေရးပါတဲ ့အတြက္ အေလးထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသင့္ပါသည္.

ေဖာက္သည္မ ် ားအတြက္ ေရာင္း၀ယ္နိုင္တဲ့ေငြေၾကးအတြဲသစ္ေတြကို FBS မွမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါျပီ: EURCNH, USDCNH, CNHJPY. သင္သည္ တရုတ္လူမ ် ိဳးတစ္ေယာက္ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ တရုတ္နိုင္ငံရဲ  ့ ေငြေၾကးမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲသတင္းေတြဟာ traderေတြအေနနဲ ့ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးေတြရဲ  ့ ေငြလဲနွုန္း အတက္အက ််ေတြကို ခန္ ့မွန္းတြက္ခ ်က္ရာမွာ အေရးပါတဲ ့အတြက္ အေလးထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသင့္ပါသည္. တရုတ္ေငြ ယြမ္တန္ဖိုးကို ေျပာင္းလဲေစနိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရးသတင္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ

တရုတ္နိုင္ငံရဲ  ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္တဲ ့အျပင္ တရုတ ္- အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးနွင့္ တရုတ္ - ဥေရာပဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ ် ားကိုပါေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါတယ္. ထိုသတင္းေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ျပီး တရုတ္ယြမ္ေငြေၾကးကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုက္ပါ!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera