ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းအပိုဆုမ်ားေပးေနပါၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းအပိုဆုမ်ားေပးေနပါၿပီ

အေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အရင္းအႏွီးတတ္ႏိုင္သမ်ွမ်ားမ်ားထည့္ျပီး အျမတ္ေငြမ်ားမ်ားဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ FBSက အခြင့္အလမ္းေတြ ယူေဆာင္လာပါၿပီ.
ျမန္မာေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အပိုဆုအစီအစဥ္အသစ္တစ္ခု ႐ွိေနပါၿပီ. "Perfect Money အပိုဆု +၅ရာခိုင္ႏႈန္း" သည္ အပိုေငြထည့္စရာမလိုဘဲ မိမိတို္ ့့ရင္းႏွီးၿမႇပ္ႏွံေငြမ်ား တိုးပြားလာေစဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုပါ. Perfect Moneyျဖင့္ေငြထည့္သြင္းရင္းႏွီးမွ ုျုပဳလုပ္တိုင္း အပိုဆု၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခမဲ့ထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္.
ရင္းႏွီးေငြထည့္သြင္းတိုင္းေကာ္မ႐ွင္ခေပးရမယ့္အစားေငြထည့္သြင္းတိုင္းအပိုဆုလက္ေဆာင္မ်ားပင္ရယူႏိုင္ပါၿပီ! FBSႏွင့္အတူ  အတားအဆီးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားႁပီး ပိုမိုအေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြ ရယူႏိုင္ပါၿပီ.
Perfect Money အပိုဆု၅%အစီအစဥ္အား အတည္ျပဳလက္ခံရယူရန္ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွ စည္းကမ္းခ်က္အျပည့္အစံုကို ဖတ္ေပးပါ:

 

အပိုဆု ၅ရာခိုင္ႏႈန္းရယူပါ

 

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera