သမၼတေဒၚနယ္ထရန့္ရဲ့ ေဟာေျပာပြဲ

သမၼတေဒၚနယ္ထရန့္ရဲ့ ေဟာေျပာပြဲ

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ ကြန္ဂရက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ၾကားနာပြဲတြင္ မူဝါဒေရးရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. သူ႔အေနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အခြန္အခမ်ားျဖတ္ေတာက္ေပးေရး ဥပေဒမ်ားဖ်က္သိမ္းေရး ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအဖြဲ႔မွခြဲထြက္ေရးစသည့္အခ်က္မ်ားကို အေလးထားေျပာဆိုသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္. 

ထို႐ွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတသစ္ထရန္႔အေနနဲ႔ အခြန္အေကာက္ေတြကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးဖို႔ကိစၥ အေသးစိတ္ကို အေသအခ်ာေျပာၾကားသြားမလားဆိုတာကို ေစ်းကြက္ကေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္. မစၥတာထရန္႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြကို ေရေရရာရာမေျပာသြားပါက အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္. အေမရိကန္ဘဏၰာေရးအႀကီးအကဲသစ္ျဖစ္သူ Steven Mnuchinရဲ႕ယခင္အပတ္ တနဂၤ​ေႏြေန႔ ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴ းမွာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ရဲ႕ အခြန္ေလ်ွာ့ခ်ေပးမယ့္ကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘဲ လုပ္ေဆာင္စရာေတြအမ်ားအျပားက်န္ေနေသးတယ္လို္႔ဆိုတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္က စိတ္ပ်က္ေနပါတယ္.ထို႔ေၾကာင့္ ထရန္႔ရဲ႕ေျပာၾကားမႈေတြထဲမွာ "အခြန္ေလ်ွာ့ခ်ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမု" နဲ႔ပက္သက္ၿပီးေျပာဆိုရာမွာ အေသးစိတ္ေျပာမေျပာဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပျဲဖစ္ပါတယ္. 

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera