ရာမဒန္-၂၀၁၈ ပရဟိတ အစီရင္ခံမွတ္တမ္း

ရာမဒန္-၂၀၁၈ ပရဟိတ အစီရင္ခံမွတ္တမ္း

ရာမဒန္ ပရိဟတ ပရိုမို-၂၀၁၈ သည္ အလြန္ထူးျခားခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာ၊ ပရိုမုိးရွင္းမွတ္တမ္းတြင္ အၾကီးဆံုးအလွဴပမာဏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ခဲ့ျပီး - အတူတကြ၊ FBS ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ လွဴရန္လိုအပ္ေနသည့္ ကေလးေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လိုအပ္ေနသည့္ မိသားစုမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ အီဂ်စ္၊ တူနီးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ တူရကီရွိ အထူးလိုအပ္ေနသည့္ လူမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၃၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္း:

  • "ဟာယာတုိနာ"
  • "တူနီးရွား အလွဴ"
  • "Tresna Werdha Budi Pertiwi၏ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ"
  • “Muhammadiyah Rancabolang၏ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာႏွင့္ မိဘမဲ့မ်ား"
  • “Taman Harapan Muhammadiyah၏ ကေလးမ်ား မိဘမဲ့ေဂဟာ"
  • “PRA”
  • “Koruncuk”

ေဒသခံ FBS အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆးရံုရွိ ကေလးသူငယ္မားကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ျပပြဲႏွင့္ လက္ေဆာင္းမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး၊ မိဘမဲ့ေနအိမ္မ်ားအတြက္ အဝတ္အစားမ်ား၊ အစားအေသာက္၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ ေန႕စဥ္အသံုးအေဆာင္မ်ားယူေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ၊ သူနာျပဳရံုအတြက္ လက္ေဆာင္မ်ားယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

FBS ရာမဒန္ ပရဟိတ ပရိုမိုသည္ Forex အေရာင္းအဝယ္မွတဆင့္ ဆြမ္း-ေကၽြး ႏွစ္စဥ္အစဥ္အလာတစ္ခု ျဖစ္သည္ - ေၾကးအဟႏွင့္ IB ေကာ္မရွင္ ပမာဏအားလံုးကို လွဴဒါန္းရန္ အဖြဲ႕အစည္းသို႕ ဥပုသ္ လအတြင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျပီး၊ ေဒသခံ FBS အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းမ်ားတြင္ ကူညီၾကပါသည္။

အလံုးစံုေသာ္၊ ျပိဳင္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္ FBS ေရာင္းဝယ္သူမ်ားရွာေဖြခဲ့သည္ေငြသည္ လူရာခ်ီကို သူတုိ႕ေန႕စဥ္လိုအပ္သည္မ်ားကို အကူညီျဖစ္ေစခဲ့ျပီး၊ ဒါဟာ FBS အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အထူးဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဂုဏ္ႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ပါ!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera