ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေႏြးပြဲက AUD/USDအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။

ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေႏြးပြဲက AUD/USDအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။

ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္ (RBA)၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားသည္ ၾသဇီေဒၚလာတန္ဖိုးကို ေမာင္းနွင္ေနသည့္ အေရးၾကီးေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္ RBAေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔ ၀၇:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္.

ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾသဇီဗဟိုဘဏ္၏ အတိုးနွုန္းကို ယခင္အတိုးနွုန္းျဖစ္သည့္ ၁. ၅%အတိုင္းသာ မေျပာင္းမလဲ ထားရွိခဲ့ပါသည္. သို႔ရာတြင္ ေငြေဖာင္းပြမွုတိုးတက္လာျပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မွုမ်ား အေျခအေနေကာင္းမြန္တိုးတက္လာတာကို ေစာင့္ၾကည့္ျပီး အတိုးနွုန္းကို ေနာက္ထပ္ ၂%ေလာက္အထိ တိုးသင့္ေၾကာင္း အရိပ္အမြက္သေဘာေျပာသြားခဲ့တာကို ေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါသည္. RBA၏ ထိုအရိပ္အမြက္ စကားေၾကာင့္ပင္ AUD/USDသည္၂၀၁၅အစပိုင္း ျပီးသည့္ေနာက္ အျမင့္ဆံုးနွုန္းထားတစ္ခုအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္. ထိုကဲ့သို႔ ၾသဇီေဒၚလာတန္ဖိုးတက္လာျခင္းက ဗဟိုဘဏ္အတိုးနွုန္းတင္သကဲ့သို႔ပင္ ေငြေဖာင္းပြမွုတိုးတက္လာခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး အတိုးနွုန္းသာ တကယ္တင္ခဲ့ပါက ေငြေဖာင္းပြမွုဆက္တက္လာျပီး ေငြေၾကးတန္ဖိုးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္တာေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ အတိုးနွုန္းတင္မယ့္အေရး ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ေနရပါသည္.

RBA၏ ယခု ၾသဂုတ္လေဆြးေႏြးပြဲသည္ အလြန္အေရးၾကီးလွပါသည္. ယခုေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ AUD/USDအားေကာင္းလာနိုင္ျပီး trendအသစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္. ၾသဇီဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ အတိုးနွုန္းတင္မည့္ကိစၥကို အရိပ္အမြက္အေနနွင့္ပင္ ဆက္ျပီးေျပာေနခဲ့ပါက AUDတက္နိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္. သို႔ေသာ္လည္း RBAအေနနွင့္ ၾသဇီေဒၚလာ ေငြလဲနွုန္းအရမ္းျမင့္လာေနျပီလို႔ သတိေပးေျပာဆိုသည့္ ေလသံပါလာခဲ့ပါက ေစ်းကြက္တြင္ AUD/USDကို အေရာင္းမ်ားသြားနိုင္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera