ၾသစေတးလွ် ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

ၾသစေတးလွ် ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္ရဲ ့အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၀၆:၃၀MT အခ ် ိန္မွာ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္. ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘုတ္အဖြဲ့အေနနဲ့ ယခင္အတိုးနွုန္းအတိုင္းသာမေျပာင္းမလဲထားခ်င္ေနပံုရပါတယ္. အတိုးနွုန္းေျပာင္းလဲဖို့မရွိနိုင္ေသာ္လည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲဟာ ေအာ္ဇီေဒၚလာ ေစ်းကြက္အေပၚသက္ေရာက္မွုရွိသည့္အတြက္ ဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္. အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ hawkishေဒတာ ေလသံမာသည့္ အတိုးနွုန္းတင္မွုမ်ိဳးျဖစ္ပါက  ျသဇီေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္ပါတယ္. ဗဟိုဘဏ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာအတိုးႏႈန္းမတင္ဘဲ လက္႐ွိႏႈန္းထားအတိုင္းဆက္လက္ထားပါက ျသဇီေဒၚလာတန္ဖိုးက်ႏိုင္ပါတယ္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera