ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ျသစေတးလ်ွ ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂ်ဴလိုင္လ ၄ရက္ ၇:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ျသဇီဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လပိုင္းကသာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲလုပ္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္. ထိုအခ်ိန္ကာလေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အတိုးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမလုပ္ဘဲ ယခင္ႏႈန္းထား ၁.၅၀%အတိုင္းသာ မေျပာင္းမလဲ ထား႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါသည္. ယခုအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္ မလုပ္ႏိုင္ကို ေစ်းကြက္က စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ပါက AUDတန္ဖိုး ျမင့္တက္ႏိုင္ၿပီး မေျပာင္းဘဲ ယခင္အတိုးႏႈန္းအတိုင္း ထား႐ွိခဲ့ပါက AUDတန္ဖိုး က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera