နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္တစ္ေက်ာ့လာျပန္ျပီ

နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္တစ္ေက်ာ့လာျပန္ျပီ

နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ္(RBNZ) ၏ အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ ၀၀:၀၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္. ထိုအခ်ိန္ျပီးေနာက္ပိုင္း တစ္နာရီအၾကာတြင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည့္ သတင္းဟာရွင္းလင္းပြဲကိုပါ က်င္းပေပးမွ ျဖစ္ပါသည္. အာရွအေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိန္ကို နွစ္သက္သူျဖစ္ပါက ဤေဒတာကို လက္လြတ္မခံသင့္ပါ. NZDနယူးဇီလန္ ေငြေၾကး ကီ၀ီကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုသူ မ်ားအေနနွင့္ ထိုRBNZ အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္.

ေငြေဖာင္းပြမွု က်ဆင္းသြားခဲ့တာနွင့္အတူ ဒုတိယ သံုးလပတ္ စားသံုးသူေပးေခ်မွု ေဒတာမ်ား တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးတာေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ လတ္တေလာအတြင္း အတိုးႏွုန္းတင္ဖို႔မရွိေလာက္ေသးပါ. ေမလေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ RBNZအတိုးနွုန္းကို 1.75%သာထားခဲ့ျပီး ေနာက္လာမည့္လေတြမ်ာ အတိုးနွုန္းတင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း ျပသသြားခဲ့ပါသည္.

အကယ္၍ RBNZ၏ အတိုးနွုန္းမတင္လိုတာ ေသခ်ာခဲ့ပါက နယူးဇီလန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားနိုင္သည့္အတြက္ ထရိတ္ဒါတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera