အပိုဆုအသစ္ လာေနပါျပီ

အပိုဆုအသစ္ လာေနပါျပီ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အစသည္ စတင္ျခင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ပို၍စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အပိုဆုေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ၾကိဳဆုိသည့္ အပိုဆု $၁၂၃ ႏွင့္ $၅၀ အပိုဆုကို ႏုတ္ဆက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လာမည့္ အပိုဆုအသစ္မ်ားအတြက္ ဝမ္းသာေနၾကပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား ရင္းႏွီးလြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သံုးရလြယ္သည့္ အေနအထားျဖစ္ရန္ ကတိေပးထားပါသည္။ သင့္အတြက္ အေရာင္းအဝယ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အသစ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္၊ ယခင္အပိုဆုမ်ားအား ပိတ္မည့္အခ်ိန္မ်ားကို မွတ္သားထားေပးပါ။

အပိုဆု $၅၀

ဇန္နဝါရီ ၂၅ - မွတ္ပံုတင္ျခင္း ရပ္တန္႕မည္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ - လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေသာ အေကာင့္အားလံုး ပိတ္မည္

ၾကိဳဆုိသည့္ အပိုဆု $၁၂၃

ဇန္နဝါရီ ၂၀ - မွတ္ပံုတင္ျခင္း ရပ္တန္႕မည္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ - လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေသာ အေကာင့္အားလံုး ပိတ္မည္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားမႈမွာ ပါဝင္ပါ! ပို႕စ္ေတြဆက္တုိက္ တင္ေပးပါမည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera