စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေငြၾကီးၾကီးရွာပါ

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေငြၾကီးၾကီးရွာပါ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အထင္ၾကီးစရာသတင္းမ်ားရွိပါသည္! ခုဆုိ သင္သည္ အေမရိကန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္၏ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေပၚလြယ္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျမတ္ရွာႏိုင္ပါျပီ။

ေန႕စဥ္ သတင္းမ်ားသည္ ၾကီးမားသည့္ ေကာ္ပေရးရွင္း၏ ရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို အေျပာင္းအလဲမ်ားယူေဆာင္လာေပးသည္။ အျမတ္ရရန္ ၎ကိုအသံုးခ်ပါ!

stocks-big.jpg

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ဝင္ေငြရွာျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • ျမင့္မားေသာ ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈ။ ျမင့္မားေသာေစ်းလႈတ္ခတ္မႈသည္ အျမဲတမ္း သင့္အျမတ္ကိုအရွိန္ျမွင့္ရန္ ၾကီးမားသည့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။
  • စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္။ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ သင္ဘယ္ေတာ့မွ ပ်င္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားမႈအေပၚ ျမင့္မားစြာမူတည္ေနသည္။
  • သင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစု ခြဲျခားထားရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု။ စေတာ့ေစ်းကြက္သည္ ၎၏ ဦးတည္ရာကို သက္ေရာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားၾကသည္။ အျခားလူမ်ားက်ရွံဳးေနခ်ိန္မွာေတာင္မွ သင္ဝင္ေငြရႏုိင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
  • ေလးစားမႈ။ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားသည္ Wall Street၊ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ ၾကီးမားေသာေငြေၾကးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လူတုိင္းဒါကို လိုခ်င္ၾကပါတယ္!

အေရာင္းအဝယ္ တူရိယာအသစ္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ က႑ရွိ စေတာ့ရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ထပ္ထည့္ထားပါသည္။

ေအာက္ဆြဲခ်သည့္ မီႏူးစာရင္းတြင္ ၎တုိ႕ကိုရွာပါ။ဗားရွင္းအသစ္အား MetaTrader 5တြင္သာ ရႏိုင္ပါသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera