ေက်းဇူးေတာ္ေန့တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိန္မ်ား

ေက်းဇူးေတာ္ေန့တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိန္မ်ား

23-11-2017 နွင့္ 24-11-17 ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ ထရိတ္ဒင္းအခ်ိန္ဇယားမ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္:

23.11.17
XAUUSD, XAGUSD, Palladium, Platinum, WTI, BRN
20:00 (MT အခ်ိန္)တြင္ ေစာပိတ္မည္ျဖစ္သည္
24.11.17
XAUUSD, XAGUSD, Palladium, Platinum, WTI, BRN
20:45 (MT အခ်ိန္)တြင္ ေစာပိတ္မည္ျဖစ္သည္

အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္နိုင္ခ်ိန္မ်ားကို သတိျပဳပါ

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera