ႏွစ္ကူးအၾကိဳတြင္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္နာရီမ်ား

ႏွစ္ကူးအၾကိဳတြင္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္နာရီမ်ား

ႏွစ္ကူးအၾကိဳပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားအေျပာင္းအလဲမ်ားကို သင့္အားအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္!

FBS အကူညီေပးအဖြဲ႕သည္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳျပီးမွတ္ထားေပးပါ:

ဒီဇင္ဘာ ၃၁တြင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ၁၅:၀၀ (UTC +3) ထိအလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဇန္နဝါရီ ၁ရက္ေန႕ ၂၃:၀၀တြင္ ျပန္လာပါမည္။

FBS ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈဌာနအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အလုပ္လုပ္ပါမည္:

ဒီဇင္ဘာ ၃၁တြင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ၁၅:၀၀ (UTC +3) ထိအလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဇန္နဝါရီ ၂ရက္ေန႕ ၀၇:၀၀ (UTC +3)တြင္ ျပန္လာပါ

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera