အားလပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားမ်ား အေျပာင္းအလဲ

အားလပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားမ်ား အေျပာင္းအလဲ

ကုန္သည္အေပါင္းတုိ႕! အားလပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားမ်ားေျပာင္းလဲမည္ကို ေက်းဇူးျပဳျပီး အာရံုစိုက္ပါ။

ေမ ၁၊ ၂၀၁၈။ ဥေရာပ စေတာ့ေစ်းကြက္ - အလုပ္သမားေန႕။ DAX30 တြင္အေရာင္းအဝယ္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေမ ၁၊ ၂၀၁၈။ ေမာ္စကို ေငြလဲလွယ္ျခင္း။ USD/RUBမွာ အေရာင္းအဝယ္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

အျမတ္အစြန္းၾကီးၾကီးရပါေစလို႕ FBSအဖြဲ႕မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါတယ္!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera