ေက်းဇူးေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားအေျပာင္းအလဲမ်ား!

ေက်းဇူးေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားအေျပာင္းအလဲမ်ား!

ေက်းဇူးျပဳ၍ နားဆင္ပါ၊ ေရာင္းဝယ္သူတို႕! အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႕ကို ၂၂-၂၃ ႏုိဝင္ဘာတြင္က်င္းပပါမည္။ ယင္းသည္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

သတၱဳမ်ားအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ အေမရိကန္အနာဂတ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းအတုိင္း ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂တြင္

  •  XAUUSD, XAGUSD, ပေလဒီယမ္၊ ေရႊျဖဴအတြက္ အေရာင္းအဝယ္သည္ ၂၀:၀၀ MTတြင္ ပိတ္ပါမည္
  • WTI, BRENT အတြက္ အေရာင္းအဝယ္သည္ ၁၉:၄၅ MTတြင္ ပိတ္ပါမည္

ႏိုဝင္ဘာ ၂၃တြင္

  • XAUUSD, XAGUSD, ပေလဒီယမ္၊ ေရႊျဖဴအတြက္ အေရာင္းအဝယ္သည္ ၂၀:၄၅ MTတြင္ ပိတ္ပါမည္
  •   WTI, BRENT အတြက္ အေရာင္းအဝယ္သည္ ၂၀:၃၀ MTတြင္ ပိတ္ပါမည္

သင့္အေရာင္းအဝယ္က႑မ်ား စီစဥ္သည့္အခါ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားကို စိတ္ထဲမွတ္ထားပါ။ ေမးျမန္းလိုတာမ်ားရွိပါက FBS အကူညီေပးအဖြဲ႕အား ဆက္သြယ္ရန္မတြန္႕ဆုတ္ပါနဲ႕!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera