အဂၤလန္နိုင္ငံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ

အဂၤလန္နိုင္ငံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျဗိတိန္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယခင္တရား၀င္ျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ထက္ သံုးနွစ္ေစာျပီး ျပဳလုပ္မ်ာျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထရီဇာေမအေနနွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေစာစီးစြာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးဖို႔ျပဳလုပ္ခဲ့တာသည္ ယူရိုဇုန္အဖြဲ႔မွခြဲထြက္မည့္အစီအစဥ္ကို ပိုမိုေထာက္ခံမွုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။ သေဘာထားစစ္တမ္းေတြအရ ထရီဇာေမ၏ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီက ျပိဳင္ဘက္အလုပ္သမားပါတီထက္ ပိုမိုလူၾကိဳက္မ်ားျပီး အျပတ္အသတ္ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။.

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထရီဇာေမ၏ပါတီသည္ လူထုေထာက္ခံမွုအားေကာင္းျပီး အနိုင္ရရွိခဲ့ပါက စတာလင္ေပါင္ အားေကာင္းနိုင္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေ၇ြးေကာက္ပြဲဆိုတာမ်ိဳးက မေသခ်ာမေရရာမွုေတြမ်ားတာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထရီဇာေမအေပၚေထာက္ခံမွု ေလ်ာ႔က်လာပါက ေပါင္စတာလင္ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းနိုင္ပါတယ္။.

ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္မွာ ေပါင္စတာလင္တန္ဖိုးျမင့္တက္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထား ၾကပါသည္။.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera