အေမရိကန္စားသံုးသူမ်ား၏ အေျခအေနျပေဒတာ

အေမရိကန္စားသံုးသူမ်ား၏ အေျခအေနျပေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံစားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေနေဒတာကို ၀၃:၃၀ ညေန MT အခ ် ိန္ တြင္ထုတ္ျပန္ဖို ့ရွိပါသည္.

ေငြေဖာင္းပြမွ ုသည္ ေဒၚလာေငြလဲနွ ုန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့အခ ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေငြေဖာင္းပြမွ ုမ ် ားလာပါကအေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေအာင္ အတိုးႏွဳန္းတင္ဖို ့ကို ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါသည္. အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏွဳန္းတင္ဖို ့ကို US CPI (အေမရိကန္ စားသံုးသူမ ် ား၏ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွ ုမ ် ားအတြက္ေပးေခ ်မွ ု အေျခအေန) ေဒတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္. ထို့ေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားအေနနဲ့ ့USDကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ ထိုသတင္းအခ ်က္အလက္ကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္. ေဒတာသည္ေမ ွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါက ေဒၚလာေငြေၾကးတန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္ပါသည္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera