အေမရိကန္CPI ေဒတာကို ထရိတ္ဒါမ်ား သတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္

အေမရိကန္CPI ေဒတာကို ထရိတ္ဒါမ်ား သတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္

ေငြေဖာင္းပြမွုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲနွုန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့အခ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး စားသံုးသူမ်ား၏ ေပးေခ်မွုေဒတာျမင့္လာပါက ေငြေဖာင္းပြမွုမ်ားလာတယ္လို႔ မွတ္ယူနိုင္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေအာင္ အတိုးႏွဳန္းတင္ဖို ့ကို ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါသည္. ထိုေၾကာင့္ ယခုေဒတာအားေကာင္းလာပါက ေဒၚလာတန္ဖိုးပါ အားေကာင္းနိုင္ျပီး ေဒတာအားေပ်ာ့ခဲ့ပါက ေဒၚလာအားေပ်ာ့သြားနိုင္ပါသည္.

ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေဒတာေၾကာင့္ USDအေပၚ ဆိုးက်ိုးသက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္. ေမလက ၀. ၁%က်ဆင္းခဲ့ျပီး ဇြန္လတြင္ ျပန္မတက္လာခဲ့ဘဲ ယခင္နွုန္းထားအတိုင္းသာ ရွိခဲ့သည့္အျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔နွင့္ မိုးဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မွုမ်ားပါ ေနာက္ထပ္က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ ယခုနွစ္အတြင္း တတိယအၾကိမ္ အတိုးနွုန္းတင္နိုင္ေျခကိုပါ ေစ်းကြက္က သံသယရွိလာေနျပီ ျဖစ္ပါသည္. ေစ်းကြက္က USDကိုအသည္းအသန္၀ယ္တာကို ျမင္လိုပါက အေမရိကန္CPIေဒတာ အားေကာင္းလာတာဖို႔ကို အရင္ဆုတာင္းရမွာ ျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera