အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္: NFPေဒတာ, အလုပ္လက္မဲ့နွုန္းထားနွင့္ လုပ္ခလစာတိုးတက္မွု အေျခအေနမွတ္တမ္း

အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္: NFPေဒတာ, အလုပ္လက္မဲ့နွုန္းထားနွင့္ လုပ္ခလစာတိုးတက္မွု အေျခအေနမွတ္တမ္း

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လစဥ္အလုပ္အကုိင္အစီရင္ခံစာသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ထိုေဒတာကို စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. အေမရိကန္အလုပ္သမားေရးရာဌာနကေနၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာရ႐ွိမႈအေျခအေနမ်ားကိုလဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးသြားဦးမွာျဖစ္ပါသည္. NFPေဒတာသည္ ယခင္လအတြင္း အေမရိကန္နိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္မည္မွ်အထိ ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသသည့္ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေဒတာသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အေပၚသက္ေရာက္မႈျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္.

ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္ေဒတာမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကခန္႔မွန္းထားသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ ပိုမိုအေျခအေနေကာင္းခဲ့ပါသည္. NFPေဒတာအရ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂သိန္း၉ေထာင္ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ျပီး အလုပ္လက္မဲ့နွုန္းမွာ ၄. ၃ %အထိ က်ဆင္းလာခဲ့ျပီး လုပ္ခလစာရရွိမွုမ်ားလည္း တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္. ယခုလထုတ္ျပန္မည့္ေဒတာ ဆက္လက္အားေကာင္းခဲ့ပါက ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္နိုင္ပါသည္. အကယ္၍ NFPေဒတာအားနည္းျပီး လုပ္ခလစာေဒတာမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းသြားနိုင္ပါသည္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera