အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာကို 15:30နာရီ MTအခ ် ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ဤေဒတာ အားေကာင္းပါက Fedဗဟိုဘဏ္ အၾကီးအကဲမ်ား အတိုးနွုန္းတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ေျခ မ်ားတာေၾကာင့္ ယခုထြက္ရွိမည့္ ေဒတာကို ကုန္သည္အားလံုးက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ NFPဒတာနွင့္အတူ အလုပ္လက္မဲ့နွုန္း ေဒတာနွင့္ နာရီအလိုက္ လုပ္ခလစာေဒတာမ်ားကိုပါ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒတာမ်ား အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ပါက USD အေမရိကန္ ေဒၚလာကို တန္ဖိုးျမင့္တက္ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ မတ္လNFPေဒတာ အရ 98Kျဖစ္ျပီး အလုပ္လက္မဲ့နွုန္း ၄.၅%အထိ က်ဆင္းလာခဲ့တယ္ လို႔ သိရွိရပါသည္။ လုပ္ခလစာမ်ားကလည္း ေစ်းကြက္က ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခုလ ေဒတာမ်ား အားေကာင္းပါက Fedအတိုးနွုန္းတင္ဖို႔ ရာခိုင္နွုန္း ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္ပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera