အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈ အေျခအေနျပ ေဒတာ NFPေဒတာကို ဂ်ဴလိုင္လ ၇ရက္ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဤေဒတာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ လအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား မည္မ်ွ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို သိ႐ွိႏိုင္မည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းတင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ထိုNFPေဒတာကို အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က အေလးထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့႐ွိပါသည္.

NFPေဒတာႏွင့္အတူ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ေဒတာမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ေဒတာမ်ား ပ်မ္းမ်ွနာရီအလိုက္ လုပ္ခလစာရ႐ွိမႈ အေနအထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးေလ့႐ွိပါသည္. ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းခဲ့ပါက USDတန္ဖိုး အားေကာင္းႏိုင္ပါသည္. ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ထက္ သိသိသာသာပိုအားေကာင္းခဲ့ပါက USDႏွင့္ တြဲေနေသာ ေငြေၾကးအတြဲမ်ား တန္ဖိုး ျမင့္တက္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုထြက္႐ွိမည့္ ေဒတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရ႐ွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera