အေမရိကန္ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွု

အေမရိကန္ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွု

ဒုတိယသံုးလပတ္အတြင္း အေမရိကန္စီးပြားေရးတိုးတက္မွုဆိုင္ရာအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ျပန္မည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ယခုထုတ္ျပန္မည့္ GDPေဒတာသည္ အတြက္ အေရးၾကီးရံုသာမက အျခားေငြေၾကးအတြဲမ်ားအတြက္ပါ အေရးၾကီးသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. အေမရိကန္ေဒၚလာကိုေရာင္း၀ယ္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. USDကိုေရာင္း၀ယ္ပါက အေမရိကန္ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွုေဒတာကို လက္မလြတ္တမ္းေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera