အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ

ႏိုဝင္ဘာလလ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဤလ၏အဓိကေသာ့ခ်က္ပြဲစဥ္ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္သည္။ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသူ Hillary Clinton ႏွင့္ ရီပါပလစ္ကန္အမတ္ေလာင္း Donald Trump တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ Clinton သည္ သမၼတေလာင္းစကားစစ္ထိုးပြဲ သံုးခုစလံုးတြင္ အႏိုင္ရရွိထားၿပီး မီဒီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူမဘက္မွအေလးေပးေဖာ္ျပၾကသည္။ လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားအရ သူမသည္ Trump ေရွ႔တြင္ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္လင့္ကစား ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္သမၼတမည္သူျဖစ္လာမည္ဟူေသာမေသခ်ာမႈကေတာ့ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ေပၚမူတည္၍ တံု႔ျပန္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ သင္၏အေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္စားပြဲတြင္ သာမန္ထက္ပိုလြန္မႈမ်ား၊ ကသုတ္ကရက္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနေသာကိုးကားခ်က္မ်ားအတြက္ျပင္ဆင္ထားပါ။

၄င္းမွေငြရွာလိုက္ပါ

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera