အေမရိကန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

အေမရိကန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ အေမရိကန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာနွင့္အတူ အေမရိကန္စီးပြားေရးတိုးတက္မွု အေျခအေနကို ထရိတ္ဒါမ်ားက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္.

လက္လီအေရာင္းေဒတာက စားသံုးသူေတြရဲ႕သံုးစြဲမွုအေျခအေနကို သိရွိေစနိုင္ျပီး အေမရိကန္ GDPအတြက္ကိုပါ ခန္႔မွန္းနိုင္ေစမည့္ေဒတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္. ယခင္ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေဒတာကေတာ့ ေဒၚလာအတက္ကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera