၁၂၃ ေဒၚလာ bonus

၁၂၃ ေဒၚလာ Bonus - Forex ေစ်းကြက္အတြင္းအဆံုးစြန္ေသာ စတင္မႈတစ္ခုအတြက္

ဤအပိုဆု ပိတ္သြားပါျပီ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေၾကာ္ျငာစာ! ဤအပိုဆုအား ပိတ္သိမ္းပါေတာ့မည္။

ၾကိဳဆုိသည့္ အပိုဆု $၁၂၃အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဇန္နဝါရီ ၂၀တြင္ ျပီးဆံုးပါမည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁တြင္ အပိုဆုရွိေနျခင္း ရပ္တန္႕သြားမည္။

မၾကာမီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အသစ္စက္စက္ အပိုဆုအေၾကာင္း သတင္းေပးပါမည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ!

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ Bonus
  • Bonus ပမာဏ $123
  • Bonus အေရာင္းအဝယ္ကာလ ၇ ရက္
  • သင္၏အျမတ္ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • ပရိုမိုးရွင္းကာလ Ended
  • အေျခအေနမ်ား အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အေသးစိတ္မလိုအပ္

FBS မွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ၁-၂-၃ ေရတြက္သေလာက္ကို ရိုးရွင္းတယ္ေနာ္ !

ၾကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ဂရုစိုက္သည့္တစ္စံုတစ္ဦးဆီမွ အကူညီနည္းနည္းရရံုျဖင့္ ပိုလြယ္ကူပါသည္။ တစ္ပတ္အတြင္း သင္ဘယ္ေလာက္ေရာင္းဝယ္ႏုိင္သလဲ ရွာေဖြခ်င္ပါသလား? သင့္လက္စြမ္းကို စမ္းၾကည့္ရန္ သင့္ကိုအခြင့္အေရးေပးခ်င္ျပီး၊ FBSႏွင့္အတူ အေရာင္းအဝယ္မွာ သင့္ပထမေျခလွမ္းကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ပါ - ဒါေၾကာင့္ သင့္အား $၁၂၃ အပိုဆုထည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္!

ဤအပိုဆုအတါက္ သင္သည္ အတည္ျပဳခ်က္ (သို႕) အဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္မလိုအပ္ပါ! အပိုဆုအေကာင့္ဖြင့္ျပီး၊ $၁၂၃အား အလိုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းေပးလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ၇ရက္တိတိ ေရာင္းဝယ္ရန္ႏွင့္ သင္တတ္ႏုိင္သမွ် ရွာေဖြပါ - ယခုအပတ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအျပည့္အဝ ခံစားလိုက္ပါ! ဤအပိုဆုအသံုးျပဳေနစဥ္ကာလအတြင္း မည္သည့္ေငြေၾကး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ - ေငြထုတ္ယူျခင္း၊ ထည့္ျခင္း (သို႕) လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ၊ အေရာင္းအဝယ္တြင္ အာရံုစိုက္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ FBS ပလက္ေဖာင္းကိုသိရန္သာလုပ္ပါ။

ရက္သတၱပတ္ျပီးဆံုးျပီးေနာက္၊ အေကာင့္စာရင္းသည္ သုညျဖစ္သြားပါမည္၊ သို႕ေသာ္ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္၊ သင့္အျမတ္၏ ေဒၚလာတျပားမွ မဆံုးရွံဳးပါ။ သင့္အေကာင့္သည္ "စံ"အျဖစ္ေျပာင္းသြားျပီး၊ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ် အျမတ္အားလံုးအား သင့္ပါစင္နယ္ဧရိယာရွိ ပရိုမိုးရွင္းဇုန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤပိုက္ဆံအား အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အကန္႕အသတ္မဲ့ျဖစ္သည္ - အေျခအေနတစ္ခုထဲသာ ရွိသည္။ သင္ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ lot အေရအတြက္မ်ားကို သံုးျဖင့္ေျမွာက္ျပီး၊ လတုိင္း သင့္ပရိုမိုးရွင္းအေကာင့္မွ ပိုက္ဆံထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဒါဟာ လြယ္လြယ္ေလးပါ: ဥပမာ၊ သင့္အျမတ္ပမာဏမွ ၁၅၀$ ထုတ္ယူရန္ သင္သည္ တစ္လတြင္ lot ၅၀ ေရာင္းဝယ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႕ေနာက္၊ သင္သည္ ပိုမုိေရာင္းဝယ္ရန္ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေကာင့္ထဲသို႕ ေငြထုတ္ယူျခင္း (သို႕) လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

FBSႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ရျခင္းသည္ ဘာလဲဆုိတာကိုၾကည့္ရန္ ေရာင္းဝယ္သူအသစ္အားလံုးအတြက္ ဤအပိုဆုသည္ ၾကီးမားသည့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သို႕) အထူးအတည္ျပဳခ်က္မ်ား မရွိပါ - အပိုဆုအေကာင့္ကိုသာ မွတ္ပံုတင္ျပီး၊ သင့္ $၁၂၃ကို ေတာင္းခံျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေရာင္းအဝယ္ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာစူးစမ္းလိုက္ပါ!

အေတြ႕အၾကံဳရွိ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ FBSကို အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ပိုေကာင္းေကာင္းသိရန္ ဤအပိုဆုကို သံုးႏုိင္ပါသည္ - သင့္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမွင့္ရန္ အခ်ိဳ႕အပိုေဆာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အျမဲအသံုးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ FBSကို စူးစမ္းရန္ အပို $၁၂၃ကို သံုးပါ၊ မတူညီေသာ အေရာင္းအဝယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို သံုးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေရာင္းအဝယ္ပလက္ေဖာင္းကို စမ္းၾကည့္ပါ၊ FBSႏွင့္အတူ ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ ဘယ္ေလာက္လြယ္ကူလဲ၊ သက္သာလဲဆိုတာ ၾကည့္ပါ!

အပိုဆုအေကာင့္ ခုပဲမွတ္ပံုတင္ပါ၊ သင့္ $၁၂၃ ၾကိဳဆုိသည့္အပိုဆု ယူျပီး၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ပြဲစားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္မႈလမ္းမွာ စတင္ပါ!

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera