အပိုဆု ၅၀$

Forexေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ သင့္အတြက္လမ္းစ

ပရိုမိုးရွင္း အေၾကာင္း

Forexေစ်းကြက္တြင္ အဆင္ေျပစြာစတင္ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ FBSမွ ဝဲကမ္းေဘာနပ္ ၅၀$အစီအစဥ္ကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္. ရင္းႏွီးေငြထည့္သြင္းရန္မလိုဘဲ ဆတိုးအား Leverage ၁:၅၀၀ ျဖင့္ေရာင္းဝယ္ကာ အျမတ္ေငြကို အလို႐ွိသည့္အခ်ိန္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အတြက္ေဘာနပ္ကို ယခုပင္ရယူလိုက္ပါ!
 • စာရင္းေပးသြင္းပါ

  အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ဤစာမ်က္နာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္စြက္လိုက္ပါ

 • အပိုဆု ရယူပါ

  သင္ရ႐ွိသည့္ အပိုဆု ၅၀$ကို သင့္အေကာင့္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္

 • အျမတ္ေငြရ႐ွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ

  သင့္ဝင္ေငြတိုးပြားလာေအာင္ အပိုဆုျဖင့္ေရာင္းဝယ္လိုက္ပ

ေကာင္းမြန္ေသာ ၾကိဳဆုိမႈအား အျမဲအသိအမွတ္ျပဳပါသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ေရာင္းဝယ္သူအသစ္တုိင္းအတြက္ အခမဲ့ $၅၀ အပိုဆုကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္! FBSႏွင့္ ယခင္ကေရာင္းဝယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အေရးမၾကီးပါ အထူးသျဖင့္- ၎သည္ သင္၏ ပထမဆံုး FBS အေကာင့္ျဖစ္ပါက၊ သင္သည္ ၾကိဳဆုိသည့္အပိုဆုရႏုိင္ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သံုးႏုိင္ပါသည္။

ဒါဟာ ေလ့က်င့္တဲ့အေကာင့္မဟုတ္ပါ၊ ဒီမွာရွိသမွ်အားလံုးဟာ အစစ္အမွန္ေတြပါ - သင္တကယ့္ပိုက္ဆံထည့္ျပီး၊ တကယ့္အျမတ္ရမွာပါ။ ေလ့က်င့္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ယံုၾကည္သည့္အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေရာင္းဝယ္သူအသစ္မ်ားကို သူတုိ႕အေရာင္းအဝယ္အရွိန္ျမွင့္ရန္ ေကာင္းတဲ့ခ်ီးမြမ္းမႈကို ေပးျပီး၊ FBSႏွင့္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕စတင္မႈ ေပးပါသည္။

သင္သည္ လူသစ္ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက၊ ဤအပိုဆုသည္ သင့္စြမး္ရည္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္၊ FBS ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း ေလးနက္ေသာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရန္မလိုဘဲ ပိုျပီးရွာေဖြရန္ ၾကီးမားသည့္အခြင့္အေရးၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အေလ့အက်င့္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမ်ား - လူသစ္မ်ားအတြက္ စြန္႕စားမႈနည္းနည္း။

သင္သည္ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္၊ FBSႏွင့္ ယခင္က မေရာင္းဝယ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါက၊ FBSကို ပိုသိရန္ သင္သည္ ဤအခမဲ့ $၅၀ အပိုဆုကို သံုးႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေရာင္းဝယ္သူအသစ္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမာ်းကို ေလ့လာစူးစမ္းဖို႕ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းျမစ္မ်ားကို ေပးပါသည္ - ရိုးရိုးေလးစမ္းၾကည့္တာထက္ ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းဘယ္ဟာ ျဖစ္ႏုိင္မွာလဲ? $၅၀ ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ပလက္ေဖာင္းတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္သံုးပါ၊ မတူညီသည့္ အေရာင္းအဝယ္ ပစၥည္း ၄၆မ်ိဳးကို ရွာေဖြျပီး၊ FBSႏွင့္ ပိုရင္းႏီွးေအာင္လုပ္ပါ!

အပိုဆုရေအာင္ ဘယ္လိုလိုပ္မလဲ?

 • မွတ္ပံုတင္ပါ: ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ အတိုခ်ဳပ္ အေကာင့္ဖြင့္သည့္ပံုစံျဖည့္ျပီး၊ သင့္ $၅၀ အပိုဆုကို ေတာင္းခံပါ
 •  အပိုဆုရယူပါ: သင့္အခမဲ့ $၅၀အား သင့္အေကာင့္သို႕ ထည့္သြင္းေပးပါလိမ့္မည္
 •  အျမတ္ရွာပါ: သင့္ဝင္ေငြကို အရွိန္ျမွင့္ရန္ အပိုဆုကိုသံုးပါ

သင့္ အခမဲ့ $၅၀ အပိုဆုရသည္ႏွင့္၊ FBSႏွင့္ စတင္ေရာင္းဝယ္ရန္ သင္သံုးႏိုင္ပါသည္။ သင္စရံေငြထည့္ျပီး၊ ၁:၅၀၀ leverage ႏွင့္ေရာင္းဝယ္ကာ၊ သင့္ဘက္မွ မည္သည့္ကနဦးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမွမလိုအပ္ဘဲ $၅၀၀ အျမတ္အထိရွာလိုက္ပါ - ေကာင္းမြန္တဲ့စတင္မႈပဲ၊ ဟုတ္တယ္မလား? ဤအပုိဆုသံုးျပီးရွာသည့္ အျမတ္အား lot ၂ခုေရာင္းဝယ္ခဲ့ျပီး၊ အျမတ္သည္ $၂၅အထက္ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ပထမေငြထုတ္ယူမႈျပီးေနာက္ အပိုဆုအားပယ္ဖ်က္ပါမည္။

FBS ႏွင့္ Forexေစ်းကြက္ကို ပိုနီးကပ္စြာၾကည့္ရန္ $၅၀ အပိုဆုကိုသံုးပါ! သင္လုပ္ရန္လိုအပ္သည္ကေတာ့ အပိုဆုအေကာင့္ဖြင့္ျပီး၊ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္ကို အတည္ျပဳျပီး၊ သင့္မွတ္ပံုတင္ကို အတည္ျပဳပါ။ ဒါပါပဲ - ေနာက္စကၠန္႕မွာပဲ၊ $၅၀သည္ သင့္အေကာင့္ထဲထည့္ျပီးျဖစ္ျပီး၊ FBSႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ခရီးစဥ္ ခုပဲစတင္ပါျပီ!

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera