အသစ္ေနာ ္! MetaTrader 4 MultiTerminal

MetaTrader 4 MultiTerminal ကို FBSမွ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါျပီ!

Service details

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈ
  • ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ

အခုပဲ ေဒါင္းလုဒ္ရယူလိုက ္ျပီး သင့္ရဲ ့အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ အဆင့္တစ္ခုထိေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ!

ဒီ ပရိုဂရမ္က သင့္ကိုကူညီေပးပါလိမ့္မယ္:

  • ေဖာက္သည္အေကာင့္မ ် ားစြာကို တျပိ ုင္တည္း စီမံခန္ ့ခြဲနိုင္ျခင္း
  • ေဖာက္သည္အေကာင့္မ ် ားစြာတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ခ ်က္မ ် ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
  • ဖြင့္ထားေသာေအာ ္ဒါမ ် ားနွင့္ ဆိုင္းင့ံထားေသာေအာ ္ဒါမ ် ားကို ထိန္းခ ် ဳပ္ စီမံေစာင့္ၾကည့္ေနနိုင္ျခင္း
  • အခ ်ိန္မွန္သတင္းမ ် ားနွင့္ ေဖာ ္ျပခ ်က္မ ် ားကို လက္ခံနိုင္ျခင္း

MetaTrader 4 MultiTerminal အတြက္လိုအပ္ေသာ စနစ္မ ် ား:

Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/2003.

အခုပဲ ေဒါင္းလုဒ္ရယူလိုက္ပါ!

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera