ေငြျပန္အမ္းျခင္း

FBS မွ ေငြျပန္အမ္းျခင္း - lot တိုင္း ၁၅ ေဒၚလာထိရယူလိုက္ပါ။

Bonus အခ်က္အလက္

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ Bonus
  • Bonus ပမာဏ Lot တိုင္းအတြက္ ၁၅ ေဒၚလာအထိ
  • Bonus အေရာင္းအဝယ္ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • သင္၏အျမတ္ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • ပရိုမိုးရွင္းကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • အေျခအေနမ်ား Personal area တြင္ activate လုပ္ႏိုင္သည္။

FBS သည္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဤကဲ့သို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ တစ္ခုထဲေသာ Forex broker ျဖစ္သည္။

သင့္ Forexအျမတ္၏ အထြဋ္အထိပ္မွာထပ္ေပါင္းထည့္ပါ - သင့္ဝင္ေငြအား တုိးပြားရန္ သင့္ပါစင္နယ္ဧရိယာတြင္ ရိုးရိုးေလး တစ္ခ်က္ျခစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အထူးသီးသန္႕ ေငြျပန္အမ္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအားအသံုးျပဳလိုက္ပါ! FBSသည္ ၎၏ေဖာက္သည္မ်ားထံ ေငြျပန္အမ္းသည့္အစီအစဥ္ ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာပြဲစားျဖစ္သည္။

FBSတြင္ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕၏ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားခံစားေစခ်င္သည္။ သင့္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ တုန္႕ျပန္ခ်က္အနည္းငယ္ရွိတာ အျမဲတမ္းေကာင္းပါသည္ - အပိုေငြပံုစံျဖင့္ တုန္႕ျပန္ခ်က္သည္ ပိုေတာင္မွေကာင္းပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ lot တုိင္းလွ်င္ ၁၅ ေဒၚလာအထိရယူႏိုင္မည့္ ေငြျပန္အမ္းသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ lot တုိင္းလို႕ေျပာသည္မွာ၊ တကယ္ဆုိလိုတာပါ: ရွံဳးသြားသည့္ေအာ္ဒါတုိင္းအတြက္ေတာင္မွ ျပန္အမ္းေငြရပါသည္။

ယင္းသည္ သင့္ပါစင္နယ္ဧရိယာတြင္ အခ်ိန္မေရြး အသက္သြင္းႏုိင္သည့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာအျမတ္သည္ အကန္႕သတ္မဲ့ျပီး၊ သင္လစဥ္ ေရာင္းဝယ္သည့္ ပ်မ္းမွ်စုစုေပါင္း ပမာဏေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္အကန္႕သတ္မဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

သင္ရသည့္ ျပန္အမ္းေငြသည္ တကယ့္ပိုက္ဆံျဖစ္သည္ - အကန္႕အသတ္မလိုဘဲ ျမန္ဆန္၊ လြယ္ကူစြာ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ သင့္ပါစင္နယ္ဧရိယာ ဆက္တင္ရွိ "ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္း" ဝန္ေဆာင္မႈကို အမွတ္ျခစ္ရံုသာ လိုအပ္ျပီး အထူးအားစိုက္ထုတ္မႈမလိုအပ္ဘဲ အပိုေဆာင္းအျမတ္ကို ခံစားပါ။

သင့္ပံုမွန္လုပ္ေနၾကအတုိင္း ေရာင္းဝယ္ေနစဥ္အတြင္း ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ lotတုိင္းအတြက္ $၁၅ အထိရယူပါ၊ တစ္လအတြင္း သင္ဘယ္ေလာက္ရႏုိင္သလဲ တြက္ခ်က္ပါ - သင္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အျမတ္ကို ၾကည့္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဂဏန္းေပါင္းစက္အားသံုးပါ!

ေငြေပးေခ်မႈ ဇယား

သင္ဘယ္ေလာက္ရွာႏိုင္လဲဆိုတာ အေျဖရွာၾကည့္ပါ

သင့္ရဲ႕ လစဥ္ပ်မ္းမွ် စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ

“ေငြျပန္ေပးျခင္း” အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈကို ရိုးရိုးေလးခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ အထူးအားစိုက္စရာမလိုပဲ တစ္လ ၅၄၇ ေဒၚလာ အပိုရရွိႏိုင္မည္။

Bonus activate လုပ္ရန္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera