သေဘာတူညီမွုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အေကာင္းဆံုးအေရာင္းအဝယ္ကိရိယာကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

အနဲဆုံး spreadသမာရိုးက် spread ဝယ္ေစ်းနွင့္ ေရာင္းေစ်း အကြာအဟအဝယ္ရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အဝယ္ညသိပ္ခအေရာင္းရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အေရာင္းညသိပ္ခအေရာင္းအဝယ္ရပ္ဖို႔ အကြာအေဝး

AUDCAD

Australian Dollar

Canadian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

150.12-5.570.1

AUDCHF

Australian Dollar

Swiss Franc

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

372.42-7.560.1

AUDJPY

Australian Dollar

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

130.81-6.720.1

AUDNZD

Australian Dollar

New Zealand Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

16-5.13-2.660.1

AUDUSD

Australian Dollar

US Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

0.60.80.26-3.560.1

CADCHF

Canadian Dollar

Swiss Franc

lot အရြယ္အစား 100000 CAD

1.82.30.54-5.520.1

CADJPY

Canadian Dollar

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 CAD

14-1.19-4.540.1

CHFJPY

Swiss Franc

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 CHF

17-5.8-1.770.1

EURAUD

Euro

Australian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

711-13.113.650.1

EURCAD

Euro

Canadian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

16-8.8-0.10.1

EURCHF

Euro

Swiss Franc

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

37-1.98-4.270.1

EURGBP

Euro

British Pound

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

11.5-2.81-2.210.1

EURJPY

Euro

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

13-4.8-2.910.1

EURNZD

Euro

New Zealand Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

17-15.685.60.1

EURUSD

Euro

U.S. Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

0.81.1-6.690.240.1

GBPAUD

British Pound

Australian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

15-16.125.680.1

GBPCAD

British Pound

Canadian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

17-11.081.20.1

GBPCHF

British Pound

Swiss Franc

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

37-1.43-5.960.1

GBPJPY

British Pound

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

14-6.12-2.970.1

GBPNZD

Great Britain Pound

New Zealand Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

56-20.178.930.1

GBPUSD

British Pound

US Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

0.70.9-8.440.960.1

NZDCAD

New Zealand

Canadian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

150.72-6.760.1

NZDCHF

New Zealand

Swiss Franc

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

33.44.06-7.940.1

NZDJPY

New Zealand

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

1.82.21.65-7.310.1

NZDUSD

New Zealand Dollar

US Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

140.32-5.030.1

USDCAD

US Dollar

Canadian Dollar

lot အရြယ္အစား 100000 USD

13-3.65-4.270.1

USDCHF

US Dollar

Swiss Franc

lot အရြယ္အစား 100000 USD

371.33-6.970.1

USDJPY

US Dollar

Japanese Yen

lot အရြယ္အစား 100000 USD

12-1.11-6.010.1
ေငြေၾကး: အေကာင့္အမ်ိဳးအစား: Standard, အုပ္စု: Forex

အေကာင့္အမ်ိဳးအစား: Standard, အုပ္စု: Forex

 • သမာရိုးက်ပျံ့နှံ့
 • အဝယ္ရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အဝယ္ညသိပ္ခ
 • အေရာင္းရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အေရာင္းညသိပ္ခ
 • အေရာင္းအဝယ္ရပ္ဖို႔ အကြာအေဝး

AUDCAD

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

 • 1
 • 5
 • 0.12
 • -5.57
 • 0.1

AUDCHF

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

 • 3
 • 7
 • 2.42
 • -7.56
 • 0.1

AUDJPY

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

 • 1
 • 3
 • 0.81
 • -6.72
 • 0.1

AUDNZD

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

 • 1
 • 6
 • -5.13
 • -2.66
 • 0.1

AUDUSD

lot အရြယ္အစား 100000 AUD

 • 0.6
 • 0.8
 • 0.26
 • -3.56
 • 0.1

CADCHF

lot အရြယ္အစား 100000 CAD

 • 1.8
 • 2.3
 • 0.54
 • -5.52
 • 0.1

CADJPY

lot အရြယ္အစား 100000 CAD

 • 1
 • 4
 • -1.19
 • -4.54
 • 0.1

CHFJPY

lot အရြယ္အစား 100000 CHF

 • 1
 • 7
 • -5.8
 • -1.77
 • 0.1

EURAUD

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 7
 • 11
 • -13.11
 • 3.65
 • 0.1

EURCAD

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 1
 • 6
 • -8.8
 • -0.1
 • 0.1

EURCHF

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 3
 • 7
 • -1.98
 • -4.27
 • 0.1

EURGBP

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 1
 • 1.5
 • -2.81
 • -2.21
 • 0.1

EURJPY

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 1
 • 3
 • -4.8
 • -2.91
 • 0.1

EURNZD

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 1
 • 7
 • -15.68
 • 5.6
 • 0.1

EURUSD

lot အရြယ္အစား 100000 EUR

 • 0.8
 • 1.1
 • -6.69
 • 0.24
 • 0.1

GBPAUD

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

 • 1
 • 5
 • -16.12
 • 5.68
 • 0.1

GBPCAD

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

 • 1
 • 7
 • -11.08
 • 1.2
 • 0.1

GBPCHF

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

 • 3
 • 7
 • -1.43
 • -5.96
 • 0.1

GBPJPY

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

 • 1
 • 4
 • -6.12
 • -2.97
 • 0.1

GBPNZD

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

 • 5
 • 6
 • -20.17
 • 8.93
 • 0.1

GBPUSD

lot အရြယ္အစား 100000 GBP

 • 0.7
 • 0.9
 • -8.44
 • 0.96
 • 0.1

NZDCAD

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

 • 1
 • 5
 • 0.72
 • -6.76
 • 0.1

NZDCHF

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

 • 3
 • 3.4
 • 4.06
 • -7.94
 • 0.1

NZDJPY

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

 • 1.8
 • 2.2
 • 1.65
 • -7.31
 • 0.1

NZDUSD

lot အရြယ္အစား 100000 NZD

 • 1
 • 4
 • 0.32
 • -5.03
 • 0.1

USDCAD

lot အရြယ္အစား 100000 USD

 • 1
 • 3
 • -3.65
 • -4.27
 • 0.1

USDCHF

lot အရြယ္အစား 100000 USD

 • 3
 • 7
 • 1.33
 • -6.97
 • 0.1

USDJPY

lot အရြယ္အစား 100000 USD

 • 1
 • 2
 • -1.11
 • -6.01
 • 0.1

ေစ်းနွုန္းတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဂဏန္းေလးလံုး(4-digit quotes)ျဖင့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္. ဒသမေနာက္တြင္ ဂဏန္းေလးလံုးရွိပါက(5-digit quotes)ဟုေခၚျပီး၊ ဒသမေနာက္တြင္ ဂဏန္းနွစ္လံုးရွိပါက (3-digit quotes)ဟုေခၚပါသည္. ဥပမာ, EURUSDေစ်းနွုန္းတန္ဖိုးကို 1.36125 ၊ USDJPYေစ်းနွုန္းတန္ဖိုးကို 101.852.

ညသိပ္ေၾကး(Swap)အခမဲ့ေရြးခ်ယ္ခြင့္အား "Forex Exotic" ႏွင့္ CFD ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ေရာင္းဝယ္ရန္ မရရွိေသးပါ

MT5တြင္ သင္အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုဖြင့္သည့္အခါ ေကာ္မရွင္ေကာက္ခံပါေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ သင့္ဖြင့္ထားေသာ အေနအထားအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ ဝင္းဒိုးတြင္ အျမတ္သည္ ေကာ္မရွင္ေၾကးမပါဝင္ပါ။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera